Oznámení o přijetí do 1. ročníku

V přiloženém souboru jsou uvedena registrační čísla žadatelů o přijetí do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025, kterým bylo vyhověno a byli přijati ke vzdělávání.

Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následující den začíná běžet lhůta pro odvolání.

Na vaši žádost vám vydáme stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí o přijetí.

V případě nepřijetí vašeho dítěte máte možnost ve dnech 6. 5. 2024 v čase 7:30 – 16:00 a 7. 5. 2024 v čase 7:30 – 13:00 nahlédnout do spisu. V praxi to znamená, že vám ředitelka školy zodpoví a prokáže, proč vaše dítě nebylo přijato. Po uplynutí této lhůty bude dne 9. 5. 2024 vydáno rozhodnutí o nepřijetí vašeho dítěte. Toto rozhodnutí je v písemné podobě a prosíme, abyste si ho vyzvedli v kanceláři školy v termínu 10. – 17. 5. 2024.

Jestliže jste žádali o odklad a doložili jste všechny potřebné dokumenty, bude vydáno písemné rozhodnutí o udělení odkladu, které bude připraveno k vyzvednutí taktéž 10. – 17. 5. 2024 v kanceláři školy. V případě, že podání nebude kompletní a vy nedoložíte potřebné dokumenty do 17. 5. 2024, bude správní řízení přerušeno do doby, než podklady dodáte. Usnesení o přerušení bude k vyzvednutí od 20. 5. 2024.

Informace k následujícímu školnímu roku vám předají třídní učitel(ky) prostřednictvím e-mailu, případně na schůzce rodičů budoucích prvňáčků (v průběhu června). Zde bude také možné vyplnit žádost o přijetí do školní družiny.