2. B z Kadaňské nezahálela ani před koncem školního roku

Před koncem školního roku jsme se s žáky 2. B sešli v chomutovském Domě dětí a mládeže Chomutov, na přednášce Jaroslava Forejta, abychom se dozvěděli informace o zástupcích plazí říše.

Prezentace byla rozdělena do tří částí. V první části se děti seznámily s vývojem plazů tak, aby si na vlastní kůži vyzkoušely přeměnu z obojživelníků až po jednotlivé řády plazů. Zábavnou formou jsme dali vzniknout prastaré haterie, pomalé želvy, statné krokodýly, šupinaté ještěry, které jsme nakonec obrazně připravili o nohy, abychom přivítali hady. Velký zájem u dětí vyvolaly fotografie líhnoucích se krokodýlů a fyzicky přítomná skořápka vejce krokodýla čelnatého, které poskytl významný chomutovský herpetolog Jaroslav Zelinka. Pomocí dětských těl jsme vytvořili 5 m dlouhého krokodýla a téměř desetimetrovou krajtu, aby děti měly představu o délce největších žijících plazů. V teoretické části prvního bloku se posluchači seznámili s potravními nároky plazů, jejich smysly, rozmnožováním i úžasnými schopnostmi. Žáci prokázali mnoho znalostí a díky možnosti dotazů se ptali na vše, co je zajímalo.

V druhé části přišla na řadu očekávaná ukázka plazů. Žáci se ukázněně seřadili a postupně se mohli dotýkat pevného krunýře želvy či jemných šupin gekonů. Díky přítomnosti dospělé samice i čerstvě vylíhlého mláděte užovky africké si děti samy udělaly obrázek o tom, jak rychlý je růst plazů, i to, jak se mládě dokáže v malém vajíčku stočit. Jednotliví účastníci se mohli vyfotit s užovkou či gekončíkem. Zde se prokázala velká odvaha, jelikož i ti, kteří se zprvu báli hadů, si jej, i když s respektem, na ruku vzali.

Během přestávky na svačinu děti zhlédly krátký film od Matěje a Zuzany Dolinayovi o plazech v ČR. Film u diváků zaznamenal velký ohlas, a proto jsme se v poslední části přednášky mohli seznámit s jednotlivými druhy plazů žijících v ČR. Jelikož se Jaroslav Forejt věnuje mapování plazů, poradil posluchačům vhodná místa, kde je možné plazy pozorovat a jakým způsobem se při setkání s plazy ve volné přírodě chovat.  Tato část přednášky byla velmi důležitá, jelikož v blízkém okolí Chomutova se můžeme setkat s deseti z původních dvanácti druhů plazů, kteří na našem území žijí. Nevynechali jsme zmínku ani o vodní želvě nádherné, která se díky nezodpovědnosti původních majitelů dostala do naší volné přírody a velmi rychle se zde adaptovala a je nepříjemným predátorem našich vod.

Dětem se přednáška moc líbila. Pevně věříme, že nebyla poslední…

Velké poděkování patří panu Forejtovi za velmi pěkný a poučný výlet do plazí říše.

S díky nesmíme opomenout i zástupkyni ředitele DDM paní Lucii Klierovou, která nám zajistila přednášku v  prostorách v DDM.

Tereza Vosáhlová, třídní učitelka 2. B