Kroužky Domečku ve škole

Z důvodu nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje č. 3/2020 se od 5. 10. do 18. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost účastníků na zájmovém vzdělávání, tzn. nesmí probíhat ani tyto kroužky v budově školy.