Docházka žáků do školní jídelny

Na základě usnesení vlády č. 958 platí pro zařízení školního stravování určitá omezení. Jedná se zejména o rozestupy 1,5 m mezi stoly, maximálně 6 osob u stolu a současně nesmí být v jídelně více dětí než je míst k sezení. Z tohoto důvodu budou chodit třídy na obědy v určených časech (viz rozpis níže). Pokud by čas oběda kolidoval s odjezdem autobusu apod., nahlásí dítě tuto skutečnost příslušnému učiteli a situaci vyřešíme. Upozorňujeme, že se může stát, že odchod vašeho dítěte ze školy může být mírně zpožděn.