Informace pro vycházející žáky – obory s talentovou zkouškou

Informace pro vycházející žáky – obory s talentovou zkouškou

Máš talent a chceš zkusit obor s uměleckým nebo sportovním zaměřením? V talentových zkouškách ukážeš, co umíš. Přijímací řízení probíhá v jiném režimu než u běžných oborů a také mnohem dříve. Můžeš si podat dvě přihlášky, např. do oboru ve dvou školách nebo dvou oborů jedné školy.

Talentové zkoušky se konají:

  • do oborů maturitních i s vyučením ze skupiny 82 Umění a užité umění, např. obor s maturitní zkouškou Užitá malba, obor s vyučením Umělecký kovář a zámečník, pasíř
  • do oborů konzervatoří, např. obor Hudba
  • do 4, 6 a 8letých oborů Gymnázium se sportovní přípravou – v tomto případě tě čeká také povinná jednotná přijímací zkouška.
  •  

Kritéria přijímaček se zveřejní do 31. října

O požadavcích na uchazeče, skladbě přijímaček a hodnocení výsledků rozhoduje ředitel střední školy. Nejpozději do konce října jsou tyto informace uveřejněny na webových stránkách příslušných škol.

Přihlášku ke studiu podej do 30. listopadu

Termín pro podání platí pro všechny obory s talentovou zkouškou ve všech školách, tzn. veřejných i soukromých.

Tiskopis dostaneš ve škole – informace u výchovné poradkyně školy. Můžeš si podat dvě přihlášky, tzn. do dvou škol nebo dvou oborů.

Po vyplnění a podepsání přihlášky ji prokazatelným způsobem, např. doporučeným dopisem, pošli v písemné podobě (nelze elektronicky) spolu s požadovanými doklady řediteli střední školy nejpozději do konce listopadu.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání s výučním listem a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku

Mgr. Lenka Michalcová, výchovná poradkyně

michalcova@4zscv.cz