Nové přírůstky školní knihovny …

Již v září na základě spolupráce s MAP se školní knihovna rozrostla o několik desítek knižních titulů. Cílem bylo získat pro žáky novou, žánrově a tematicky různorodou beletrii, kterou využijí nejen v dílnách čtení v hodinách literatury, ale také ve svém volném čase.

Během prvního říjnového víkendu vyučující českého jazyka navštívili knižní festival TaBook, ze kterého přivezli další knihy, které jsou opět novou inspirací pro naše čtenářské dílny.

Lucie Řeháková, učitelka ČJ