Výuka od 14. 10.

Z rozhodnutí vlády ze dne 12. 10. 2020 bude s účinností od 14. 10. 2020 zakázána osobní účast všech žáků školy na prezenční výuce.

Oba stupně škol budou vzdělávány distančně. Pokyny jednotlivým třídám předají třídní učitelé, a dále bude možné sledovat rozvrh na webu školy a v Bakalářích.

Provoz školní družiny je taktéž od 14. 10. přerušen.

Obědy budou všem žákům automaticky odhlášeny.

Prosíme všechny rodiče zaměstnané ve složkách IZS, kteří potřebují zajistit péči o své dítě na 1. stupni, aby nám předali zprávu.