Provoz školy 15. – 28. února

Na základě usnesení vlády a informací MŠMT zůstává škola, školní družina a jídelna ve stejném režimu jako doposud tzn. prezenční výuka, včetně školní družiny pro 1. a 2. ročníky, ostatní ročníky distanční výuka dle stávajícího rozvrhu. Obědy si žáci na distanční výuce mohou odebírat do jídlonosičů denně v čase 13:15 – 14:00.