Zápis 2021/2022 (přidáno video)

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

veškeré informace k zápisu do prvních tříd ve školním roce 2021/2022 budou uvedeny vždy zde na webu školy a taktéž na vývěsce před budovou školy. V případě potřeby budou informace průběžně aktualizovány.

Termín pro zápis je v období 1. – 30. 4. 2021. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců (online). Bližší informace k průběhu, kritéria pro přijetí, rozdělení do školských obvodů a obecné informace zřizovatele naleznete v přiložených dokumentech níže.

A abyste nebyli ochuzeni o prohlídku školy, tak jsme vám ji zpřístupnili alespoň online 🙂

Těšíme se na vás!

Mgr. Ilona Zahálková, ředitelka školy