Nové informace k zápisu do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,

dne 30. 4. 2021 byl uzavřen příjem žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022.

Vzhledem k převisu žádostí o přijetí na naši školu dětí, které nepatří do naší spádové oblasti, bude nutné vylosovat pořadí, v jakém budou tyto žádosti vyřizovány. (Týká se jen dětí, které nepatří do spádové oblasti ZŠ Kadaňská.)

Losování bude probíhat v televizním studiu na ZŠ Ak. Heyrovského za dohledu členů školské rady.

Přímý přenos tohoto losování můžete sledovat online dne 6. 5. 2021 v 16:00 na tomto odkazu https://youtu.be/opA2Sxb25ok nebo později na stejném odkazu ze záznamu.

Účastníci řízení mají možnost před vydáním rozhodnutí nahlédnout do spisu (viz informace v přiloženém dokumentu).

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vašeho dítěte bude vydáno dne 17. 5. 2021. Seznam přijatých dětí (pouze registrační čísla) bude zveřejněn na webových stránkách školy a na vývěsce před budovou školy.