Čarodějnický den ve 3. A na Kadaňské

V pátek 30. dubna se ve třídě 3. A  slétli  čarodějové a čarodějnice. Celý den plnili čarodějné úkoly. Nejtěžší bylo odhalit 10 čarodějnic. Do tabulky jsme si zapisovali získané informace, které jsme hledali po třídě. Pomocí nich jsme pak čarodějnicím přiřadili jejich jména. Vařili jsme lektvary ze sloves, řešili slovní úlohy, hráli čarodějné pexeso, tančili jsme ježibabí tanec a nakonec jsme si čarodějnici vyrobili. Většina z nás ji večer hodila do ohně při opékání buřtů s rodiči.

3. A a Šárka Kulvajtová, třídní učitelka