Školní parlament – 10. 9. 2021

Dnes jsme se poprvé sešli ve školní knihovně ve staronové sestavě. Omluveni jsou zástupci ze tříd 6. B a 8. C.

Program:

– navštívila nás paní ředitelka, pozdravila zástupce, zodpověděla  dotazy (8. A zástrčky u WC dívky u třídy č. 28, 9. A dotaz na výuku informatiky)

– schůzky se konají vždy v 1. týdnu v měsíci od 7.10, scházíme se ve školní knihovně

– zastavili jsme se u školní nástěnky, info pro žáky

– info u nástěnky školního metodika prevence, školní psycholožky

-sběr papíru – info na webu – 21.-23.9. vždy v době od 14.15 do 17.00

– EVVO tým – plánujeme sběr víček z PET lahví – poinformuje paní učitelka Knoblochová

– dnes končí Zelený týden – kolik kytiček jste přinesli?

– zástupci zjistí do další schůzky, kdo v jejich třídě hraje šachy

– připomenutí pravidel školního řádu – ZÁKAZ nošení nebezpečných předmětů, návykových látek, zapnutých telefonů ve škole

Další schůzka se koná 1. října