Aktuální stav v covid opatřeních

V pátek 10. 9. byla krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa třídě 8.C z důvodu blízkého kontaktu s covid pozitivním žákem. Spolu s touto třídou se karanténní opatření týkají ještě 4 žáků a 4 vyučujících, kteří s daným žákem taktéž přišli do kontaktu. Všichni zmínění žáci a učitelé se účastní distanční výuky.