Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2021/2022

Přihlášky tiskneme ve škole, zadáváme vámi zvolené střední školy a obory vzdělávání. Obě přihlášky musí být stejné, tzn. stejné pořadí obou zvolených středních škol na obou přihláškách. Identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší, doplní datum a případně doplní další informace. Vyplněnou a podepsanou přihlášku doporučeně zašle nebo osobně doručí uchazeč školám uvedeným v přihlášce. 

Nezapomenout na potvrzení od lékaře (pokud to zvolená škola požaduje).

Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu na střední škole nejpozději do 1. března 2022 (do 30. listopadu 2021 u talentových zkoušek).

Tyto informace najdete také na www.4zscv.cz – Pro rodiče – Přijímací řízení na SŠ

Tahák k vyplnění přihlášek

 1. Obě přihlášky musí být totožné – stejné pořadí zvolených středních škol
 2. Zvolené střední školy –    přesná adresa školy
 3. kód oboru vzdělání + název oboru

           V případě nejasností kontaktujte střední školu (telefonát, e-mail, web).

           Konání jednotné přijímací zkoušky – maturitní obory

Čtyřleté obory vzdělání

V případě, že uchazeč podá dvě přihlášky do dvou různých oborů vzdělání, ve kterých se jednotná přijímací zkouška koná, bude zkoušku konat ve dvou termínech, a to standardně v 1. termínu na škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí a ve 2. termínu na škole uvedené jako druhé v pořadí.

Podá-li uchazeč přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podá alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podá pouze jednu přihlášku do čtyřletého oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, a to na škole, ve které se jednotná přijímací zkouška v rámci přijímacího řízení koná (tj. uchazeč koná zkoušku dvakrát na stejné škole). Uchazeč od této školy obdrží pozvánku ke zkoušce na oba termíny.

        Školní přijímací zkouška

Součástí přijímacího řízení může být zároveň jednotná přijímací zkouška a školní přijímací zkouška. Ředitel školy stanoví termín školní přijímací zkoušky.

 • Závěr zdravotní způsobilosti – pokud je požadován lékařský posudek  uchazeče jako podmínka k přijetí do určitých oborů (zjistěte si na zvolených SŠ), musí žák zajít ke svému lékaři. Posudek se píše rovnou do přihlášky.

Lékař v tiskopise přihlášky se může vyjádřit tak, že uchazeč je pro příslušný obor vzdělání a) způsobilý  b) způsobilý s omezením (viz lékařský posudek v příloze)  c) nezpůsobilý (viz lékařský posudek v příloze).

Uchazeče bez této způsobilosti nelze v daném oboru vzdělání přijmout.

 • Datová schránka – vyplní se pouze v případě, pokud ji má zák. zástupce vytvořenou – uvádí se její číslo
 • Uchazeč (žák) – podpis uchazeče
 • Zákonný zástupce uchazeče – jméno a příjmení (tiskacím písmem) + podpis + datum narození
 • Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče na straně „B“ přihlášky – údaje lze doplnit ve zvláštní příloze, především v návaznosti na kritéria přijímání. Uchazeč vyjadřuje svůj zájem o obor vzdělání, zejména svými aktivitami a dosaženými úspěchy, např. výsledky v dovednostních soutěžích.
 • Listů příloh – uvede se počet listů v příloze přihlášky. Přiložené doklady lze doložit na jedné škole u podání obou přihlášek do 2 oborů vzdělání. Ke druhému tiskopisu přihlášky lze uvést číslo spisu školy, kde jsou u první přihlášky doklady vloženy.
 • Každé střední škole se posílá (popř. osobně doručí) jeden kompletně vyplněný tiskopis do 1.března 2022.
 • V případě, že uchazeče přijmou do obou škol, může si zvolit školu podle svého výběru a tam odevzdá zápisový lístek.

Doporučení:

Nikdy se nedá vyloučit dodatečná změna, takže ještě před podáním přihlášky si ověřte na webu vybrané střední školy, že se zvolený obor opravdu otevírá.

Mgr. Lenka Michalcová, výchovná poradkyně

michalcova@4zscv.cz