5.B z Kadaňské poznává historii Chomutova

Už v minulém ročníku nás očarovali rytíři, mohli bychom si o rytířských turnajích o rytířských ctnostech a o rytířském brnění povídat do nekonečna. Víte, že i v Chomutově existoval Řád německých rytířů?  Působení tohoto řádu souvisí s nejstarší památkou města Chomutova. V r. 1252 Bedřich z Chomutova, syn Načeradův, daroval naše městečko řádu i s majetkem. Ve znaku měli černý kříž, proto se můžete občas setkat s označením křižáci. Náš Maty z 5. B má se svým tatínkem středověké obleky a brnění v oblibě. Dokonce některá brnění vlastní, a tak se nabízelo, abychom si takový křižácký oblek pojmenovali, z blízka prohlédli a vyzkoušeli. Moc jsme si to užili, podívejte se do naší fotogalerie.

Zdraví vás třída 5. B a paní učitelka Kinclmanová.