I 1.B si užila svatomartinský den v bílém a se vším všudy J

Další projektový den jsme zahájili legendou o svatém Martinovi. Podle vyprávění jsme společně skládali obrázkovou osnovu příběhu, uvolňovali ručku při přeskakování koníka přes překážky, naučili se písničku s pohybem o svatém Martinovi. V tělesné výchově jsme cvičili s meči – tyčemi, jako koníčci přeskakovali v týmech různě nastražené překážky. Matematika se nesla ve znamení počítání – sčítání a odčítání všech atributů, které se váží právě k Martinovi. Dokonce jsme zvládli i první obrázkové rovnice. Hledali jsme číslo, které se skrývá pod svatým Martinem. Závěr dne jsme si zpestřili hrou Husičko, zakejhej, kterou jsme si i následně vyrobili.

Za žáčky 1.B Tereza Vosáhlová