Losování o umístění do 1. ročníku 2024/2025

Dne 2. 5. 2024 v 16 hodin v uč. 3 v přízemí proběhne losování volných míst do 1. ročníku školního roku 2024/2025 (týká se pouze nespádových dětí, které zde ve škole nemají sourozence).

Pokud máte zájem, můžete se losování osobně zúčastnit, ale vaše přítomnost není pro losované pořadí rozhodující.

Výsledky včetně videozáznamu budou zveřejněny nejpozději 3. 5. 2024.