Výsledky losování

Na regulérnost losování dohlíželi dva členové školské rady, a to Martin Šťastný za rodiče a Mgr. Ivana Lhotáková za učitele (zároveň předsedkyně školské rady). Vlastní losování prováděla ředitelka ZŠ Kadaňská Mgr. Ilona Zahálková. Prvních devět vylosovaných uchazečů bude přijato ke vzdělávání (počet do naplnění kapacity školy), ze zbývajících jedenácti bylo vylosováno pořadí, ve kterém budou žádosti uspokojovány v případě uvolněného místa. Pokud taková situace nastane, budou o ní zákonní zástupci dítěte neprodleně informováni.

Jestliže je vaše dítě mezi prvními devíti, ale rozhodli jste se pro jinou školu, dejte nám prosím co nejdříve vědět, abychom mohli přijmout další zájemce z pořadníku. Děkujeme.

Velice si vážíme vašeho zájmu o naši školu, ale nemůžeme bohužel překročit kapacitu školy (540 žáků), a přijmout všechny uchazeče. Zkušenosti z minulých let ukazují, že se vždy ještě několik míst uvolní, takže stále je naděje na přijetí.

default