Zvýšení ceny stravného od 1. 9. 2021

Vzhledem k rostoucím cenám potravin a požadavkům na výživu dětí, naše školní jídelna bude od září 2021 navyšovat cenu obědů.

V Organizačním řádu školní jídelny  ZŠK-569/2019 (Vnitřní řád ŠJ) ze dne 1. 1. 2020 byly uvedeny tyto ceny stravného :

 1. kategorie   7  –  10 let 24,- Kč
 2. kategorie  11 – 14 let            27,- Kč
 3. kategorie  15 let a více          34,- Kč
 4. zaměstnanci                          34,- Kč 

V souladu s Vyhláškou 107/2005 Sb. O školním stravování, příloha č. 2 o finančních limitech, dochází od nového školního roku ke zvýšení stravného takto :

 1. kategorie   7 – 10 let              25,- Kč
 2. kategorie 11 – 14 let              29,- Kč
 3. kategorie  15 let a více          36,- Kč
 4. zaměstnanci                           36,- Kč 

Ve výše zmíněném Vnitřním řádu školní jídelny se rovněž mění bod č. 5 : Sazby měsíčních zálohových plateb dle jednotlivých kategorií strávníků :

 1. žáci  7 – 10 let     550,- Kč
 2. žáci 11 – 14 let    640,- Kč
 3. žáci 15 let a více  790,- Kč
 4. zaměstnanci        790,- Kč

Číslo účtu :  2234441/2700

Při platbách nezapomínat na variabilní symbol, který byl školní jídelnou přidělen (začínající 707….).

Zálohové platby je nutno provést do 20. dne v měsíci předem! (Např. na měsíc září je nutno bankovní převod uskutečnit do 20. srpna, atd.).

Stejně jako dříve budou automaticky přihlášeny obědy do výše kreditu s volbou č. 1. Na volbu č. 2 je nutné změnit v aplikaci pro objednávání stravy. Nezapomínejte prosím dětem odhlašovat obědy v případě absence.

Děkujeme za pochopení.